Monthly Archives: marec 2021

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 1. apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021 – v tomto období nebudú žiakom našej školy zadávané pokyny na vypracovanie domácej  úlohy, rušia sa aj online hodiny.

Od stredy 07.04.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka Pokračuj v čítaní

NÁRODNÝ PROJEKT Pomáhajúce profesie II

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie školských výsledkov žiakov so ŠVVP, odstránenie zaostávania a zlyhávania žiakov v učení, ktoré sa odráža aj v ich prístupe k školským povinnostiam, v ich celkovej pasivite a neskôr aj v negatívnych prejavoch v správaní. Prostredníctvom zachovania pracovných miest asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu naďalej vytvárať podmienky na vzdelávanie týchto žiakov tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

odkaz: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Zápis do 1. ročníka

Viac informácii sa dozviete: TU

Odporúčania pre rodičov – ochrana maloletých na internete

V priloženom dokumente sa dozviete:

  • o domácich pravidlách, ktoré zamedzia negatívnemu vplyvu internetu na deti a naopak naučia deti používať médiá bezpečne a s rozumom,
  • o groomingu,
  • pre deti, ktoré potrebujú radu alebo pomoc boli zriadené webové stránky – nájdete odkazy.

Príloha: (pdf)dokument na stiahnutie: sem klikni

Mgr. Antónia P. Morganová

OZNAM – organizácia vyučovania od 8.3.2021

Organizácia vyučovania od 08.03.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa a usmernenia RUVZ v Košiciach v súlade s Usmernením MŠ zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18946.pdf

Od 08.03.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa riadneho rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení, tak ako doteraz. Pokračuj v čítaní