Monthly Archives: november 2020

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

….potešme na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov, ktorí nečakajú od nikoho darček.
Postačí, ak nám doručíte na doplnenie do darčeka niečo:
teplé – káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj… Pokračuj v čítaní

Keď sa spojí kreativita a usilovnosť žiakov

A takto sme tvorili na hodine VV … inšpirovali sme sa krásami a farbami jesennej prírody … 7.A

p. uč. Sutórisová Pokračuj v čítaní

Informatická súťaž iBobor 2020

Ako je za posledné roky zvykom tak i tento šk. rok  v novembri  sa uskutočnila  informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci 4. – 9. ročníka. Oproti minulým ročníkom teraz žiaci súťažili doma(COVID-19) a prvý krát nechali organizátori prístupný  súťažný server od 8:00 hod. do 16:00 hod. Pokračuj v čítaní

Jabĺčkový týždeň – 12.10. do 16.10.

V októbrom týždni  sme si urobili zážitkové, tvorivé a zábavné vyučovanie – počítali sme s jabĺčkami, písali sme o jabĺčkach, spievali, maľovali.

Stará múdrosť hovorí: „Každý deň zjedz aspoň jedno jablko,“ sa nám, nie len potvrdila, ale sme si ju vyskúšali…Bolo nám veselo ,chutne, šťavnato, zdravo, príjemne.

 žiaci  a učitelia 1.stupňa

Najkrajšie tekvice

V mesiaci október sa na našej škole konala výstava tekvičiek. Zúčastnili sa na nej deti l. stupňa, ktorí svojimi nápadmi a kreativitou skrášlili interiér školy.

Samozrejme najkrajšie tekvice sa neobišli bez odmeny.

  1. Sára Kopinová B
  2. Marek Špavelko B
  3. Alex Pipa B

Otília Palovičová

Dodatok k pokynom k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2. stupňa

Od 3.11.2020 vyučujeme na 2. stupni podľa nového rozvrhu. 

  1. hodina: 9.00-9.30
  2. hodina: 9.40-10.10
  3. hodina: 10.20-10.50
  4. hodina: 11.00-11.30
  5. hodina: 11.40-12.10

Rozvrh hodín: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

Vysvetlivky k rozvrhu: Pokračuj v čítaní

POKYNY pre žiakov 1. stupňa od 3.11.2020

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/aktualneopatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ 1.11.2020)
riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

Informácie o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu pre 1. stupeň v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ Pokračuj v čítaní