Daily Archives: 5. októbra 2020

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 1.10.2020

12.10.2020 Dodatok č.1 k informáciám  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu: sem klikni

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 30.9.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

a Opatrenia ÚVZ z 29.9.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní