Monthly Archives: október 2020

Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze

Druhý októbrový týždeň sme  aj v tomto neštandardnom – „covidovom“ období venovali aktivitám 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Už dlhoročne je  jeho  cieľom  posilnenie záujmu žiakov o čítanie a zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Pokračuj v čítaní

Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 26.10.2020

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami: Pokračuj v čítaní

Dodatok č.1 k informáciám o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 11.10.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

a Opatrenia ÚVZ z 11.10.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

 Dodatok č.1 Pokračuj v čítaní

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 1.10.2020

12.10.2020 Dodatok č.1 k informáciám  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu: sem klikni

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 30.9.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

a Opatrenia ÚVZ z 29.9.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní