Daily Archives: 16. septembra 2020

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 21.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/ 16.9.2020)

a Opatrenia ÚVZ z 14.9.2020 (zverejnené na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní