Monthly Archives: september 2020

Jump fest Košice 2020

Vo štvrtok, 10. septembra 2020 sa naši žiaci poprvýkrát zúčastnili „uličného “ atletického podujatia Jump fest Košice 2020. Bola to súťaž v atletickom dvojboji – beh na 60m a skok do diaľky, ktorá predchádzala hlavnej súťaži profesionálnych atlétov. Výborným výkonom sa predstavila Emma Kováčová,  Pokračuj v čítaní

Výsledky volieb členov Rady školy

Zoznam zvolených členov Rady školy:

Ing. Petrušová Iveta – zvolený za pedagogických zamestnancov
Mgr. Vasková Viera – zvolený za pedagogických zamestnancov
Dorová Viera – zvolený za nepedagogických zamestnancov
Ivanová Lenka – zvolený za rodičov žiakov Pokračuj v čítaní

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 21.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/ 16.9.2020)

a Opatrenia ÚVZ z 14.9.2020 (zverejnené na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní

OZNAM – rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.9.2020 o 16.00 hod. v triedach ZŠ Čaňa.

Vaša účasť je potrebná z dôvodu voľby členov Rady školy (postup volieb v prílohe).

S pozdravom, riaditeľka školy Mgr. Zuzana Bruncová

Príloha: sem klikni

Čokoládová tretra 2020

Regionálne kolo Čokoládovej tretry 2020 sa uskutočnilo 20. augusta  2020 na štadióne TU na Watsonovej ulici v Košiciach. Naši športovci od 1. ročníka až po piaty dosiahli veľmi pekné umiestnenia Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom poplatku v ŠKD

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že na základe VZN 5/2020 obce Čaňa (v prílohe) sa poplatok za pobyt detí v Školskom klube od 1.10.2020 zvyšuje na 15 eur/mesiac.

Preplatky a nedoplatky za minulý školský rok budú zúčtované najneskôr do konca októbra 2020.

príloha VZN 5/2020: sem klikni

Mgr. Zuzana Bruncová
riaditeľka ZŠ, Pionierska 33, Čaňa