Daily Archives: 5. decembra 2019

Zber papiera – vyhodnotenie

V dňoch 18.9.2019 – 24.10.2019 sa uskutočnil na našej škole zber papiera. Do zberu sa zapojilo 35 žiakov17 tried. Nazbierali spolu 3532,2 kg. Najviac nazbierali títo žiaci: Pokračuj v čítaní

OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 20. decembra 2019 (piatok).

V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať po vianočných prázdninách – v stredu 8.januára 2020