Monthly Archives: november 2019

“30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“

Dňa 19. 11. 2019 si 18 žiakov 8. a 9. ročníka overilo svoje poznatky vo vedomostnej súťaži “30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“. Na základe dobových dokumentov a dokumentárneho filmu porovnali spôsob života v socializme a  Pokračuj v čítaní

OK v bedmintone

Dňa 26.11.2019 sa v Rozhanovciach uskutočnilo OK v bedmintone. Tak ako je zvykom, mali sme zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriach. Čaňa, Kysak a Rozhanovce to sú tri školy, ktorých žiaci hrajú vo všetkých kategóriach. I keď my by sme kľudne mohli postaviť i prvákov.   Pokračuj v čítaní

pomôcka

INF – Imagine: sem klikni

ANJ: http://www.puzzle-online.cz/londyn/150

Sférické kino

Dňa 20.11.2019 mali možnosť žiaci 1. – 2. ročníka navštíviť sférické kino s témou Podmorský svet a kolobeh vody, ktoré bolo postavené v malej telocvični a tak sa mohli „ponoriť“ pod hladinu mora, zoznámiť sa s jeho obyvateľmi. Bolo im ukázané, ako funguje kolobeh vody. Pokračuj v čítaní

Informatická súťaž iBobor 2019

Ako aj po iné roky aj tohto roku sa konal na našej škole i Bobor.  Informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačno –  komunikačných technológií, Pokračuj v čítaní

Rysavá jalovica

Dňa 18. 11. 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach. Herci Spišského divadla majstrovsky a nadčasovo spracovali poviedku Martina Kukučína Pokračuj v čítaní

Dejepisná exkurzia do Kežmarku

Dňa 20.11.2019 si  žiaci 7. ročníka spestrili vyučovanie dejepisnou exkurziou do Kežmarku. Navštívili hrad, ktorý patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarok a bránil ho pred prípadnými nepriateľmi. Pokračuj v čítaní

Exkurzia – Slovenské technické múzeum – Košice

Dňa 20. novembra 2019 sa žiaci ôsmeho ročníka spolu s pani učiteľkami A. Kozmášovou, M. Szelesovou a asistentkou N. Mrúzovou zúčastnili fyzikálno – technickej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Pokračuj v čítaní

OK vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ

Naši mladí športovci (štvrtáci) nás v stredu 13. novembra 2019  úspešne reprezentovali vo vybíjanej v Poproči, kde obsadili pekné 2. miesto, keď
vo finále podľahli ZŠ Kysak 8 : 9. Išlo zmiešané družstvo chlapcov a dievčat. Pokračuj v čítaní

OZNAM

V zmysle § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa zvoleného zástupcu rodičov Pokračuj v čítaní