Monthly Archives: november 2019

“30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“

Dňa 19. 11. 2019 si 18 žiakov 8. a 9. ročníka overilo svoje poznatky vo vedomostnej súťaži “30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“. Na základe dobových dokumentov a dokumentárneho filmu porovnali spôsob života v socializme a  Pokračuj v čítaní

OK v bedmintone

Dňa 26.11.2019 sa v Rozhanovciach uskutočnilo OK v bedmintone. Tak ako je zvykom, mali sme zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriach. Čaňa, Kysak a Rozhanovce to sú tri školy, ktorých žiaci hrajú vo všetkých kategóriach. I keď my by sme kľudne mohli postaviť i prvákov.   Pokračuj v čítaní

pomôcka

INF – Imagine: sem klikni

ANJ: http://www.puzzle-online.cz/londyn/150

Informatická súťaž iBobor 2019

Ako aj po iné roky aj tohto roku sa konal na našej škole i Bobor.  Informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie informačno –  komunikačných technológií, Pokračuj v čítaní

Rysavá jalovica

Dňa 18. 11. 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach. Herci Spišského divadla majstrovsky a nadčasovo spracovali poviedku Martina Kukučína Pokračuj v čítaní

Dejepisná exkurzia do Kežmarku

Dňa 20.11.2019 si  žiaci 7. ročníka spestrili vyučovanie dejepisnou exkurziou do Kežmarku. Navštívili hrad, ktorý patrí k typu tzv. mestských hradov – bol postavený priamo na území mesta Kežmarok a bránil ho pred prípadnými nepriateľmi. Pokračuj v čítaní

Exkurzia – Slovenské technické múzeum – Košice

Dňa 20. novembra 2019 sa žiaci ôsmeho ročníka spolu s pani učiteľkami A. Kozmášovou, M. Szelesovou a asistentkou N. Mrúzovou zúčastnili fyzikálno – technickej exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Pokračuj v čítaní

OK vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ

Naši mladí športovci (štvrtáci) nás v stredu 13. novembra 2019  úspešne reprezentovali vo vybíjanej v Poproči, kde obsadili pekné 2. miesto, keď
vo finále podľahli ZŠ Kysak 8 : 9. Išlo zmiešané družstvo chlapcov a dievčat. Pokračuj v čítaní

OZNAM

V zmysle § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa zvoleného zástupcu rodičov Pokračuj v čítaní

Doplňujúce voľby

Dňa 14.11.2019 (štvrtok) od 16,00 hod. sa budú konať doplňujúce voľby jedného člena za rodičov do rady školy. Hlasovací lístok rodičia dostanú od asistentiek pri vstupe do budovy školy. Každý rodič zakrúžkuje číslo pri mene jedného kandidáta a hlasovací lístok vhodí do hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená na vrátnici. Výsledky doplňujúcich volieb budú oznámené na druhý deň na webovej stránke školy.

Zoznam kandidátov: sem klikni