Daily Archives: 26. júna 2019

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 28.6.2019 o 8:30 hod. v átriu školy. Následne sa žiaci presunú do tried, kde od svojich triednych učiteľov si prevezmú vysvedčenie.

V piatok 28.6.2019 nebudú v prevádzke Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.!