Daily Archives: 30. apríla 2019

„Zelené“ aktivity v apríli 2019

V dnešnej dobe je naša planéta podrobovaná často negatívnej ľudskej činnosti. Stav životného prostredia sa odrazí na zdraví každého z nás. Aj z tohto dôvodu sa na našej škole venujeme prevencii, osvete a výchove k zodpovednosti Pokračuj v čítaní