Daily Archives: 15. apríla 2019

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že počnúc dňom 16.4.2019 sa prestávka medzi piatou a šiestou vyučovacou hodinou skracuje na 5 minút!