Monthly Archives: január 2019

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 31. januára 2019 (štvrtok). V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  

Vzhľadom na to, že v piatok 1.2.2019polročné prázdniny – vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať v pondelok – 4. februára 2019.

Školské kolo v streľbe zo vzduchovky

Dňa 22.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo v Streľbe zo vzduchovky. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov. V kategórii chlapcov zvíťazil Lukáč Denis zo VI. C triedy s počtom bodov 30. 2. miesto Pokračuj v čítaní

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK

V dňoch 14.1.2019 – 18.1.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili základného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v Tatranskej Lomnici  pod vedením Pokračuj v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Zber papiera

Do zberu sa zapojilo 30 žiakov, ktorí nazbierali 2160 kg.

Najviac nazbierali títo žiaci: Pokračuj v čítaní