Monthly Archives: november 2017

OK Technickej olympiády

Dňa 30.11.2017 sa naši dvaja žiaci 9. ročníka Ladislav Szeles a Tomáš Zentko zúčastnili v Bohdanovciach Okresného kola Technickej olympiády. Po absolvovaní písomného testu a praktickej časti, ktorá pozostávala z vyhotovenia vtáčieho Pokračuj v čítaní

Informatická súťaž iBobor 2017

novembri 2017 sa uskutočnila aj na našej škole informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci 5. – 9. ročníka. Oproti roku 2016, kedy sme mali 21 úspešných riešiteľov, tento rok sme mali až 30! Žiakov čakali ťažké úlohy. Pokračuj v čítaní

Testovanie 5-2017

Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2017. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Informácie k Testovaniu 5-2017 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/

OZNAM – Organizácia vyučovania dňa 22.11.2017

0. – 4. ročník – vyučovanie podľa rozvrhu

5. ročník – celoslovenské Testovanie 5-2017

6. – 8. ročník – riaditeľské voľno

9. ročník – nácvik zápisu OH na Testovanie 9-2018

Zaži energiu

Dňa 20. novembra 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili interaktívnej akcie „Zaži energiu“. Akciu pre našich žiakov pripravila Stredná odborná škola automobilová v spolupráci so spoločnosťou VSD. Cieľom akcie bolo žiakom priblížiť prácu Pokračuj v čítaní

Fyzikálno – chemická show

Dňa 15. novembra 2017 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Fyzikálno – chemickej show. Išlo o nový zábavno  – vzdelávací program, ktorý pre našich žiakov zorganizovala firma Škola hrou s.r.o. a odprezentovala ho interaktívnou formou v telocvični našej školy. Pokračuj v čítaní

Zber gaštanov

V mesiacoch október – november 2017 prebiehal na našej škole zber gaštanov. Zapojilo sa 13 žiakov, ktorí nazbierali 479 kg gaštanov. 

Najlepšími zberačmi boli: Pokračuj v čítaní

Môj región Abov

Môj región Abov” – je názov literárno – historického kvízu, ktorého sa 15. novembra 2017 v popoludňajších hodinách zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Svoje vedomosti o regióne si preverili v malom súťažnom teste o regióne a svoje zručnosti si precvičili v poskladaní obrázkov zo svojho regiónu. Súčasťou kvízu boli aj rôzne hádanky, prešmyčky, overenie poznania nárečových slov a iné zábavné úlohy. Pokračuj v čítaní

Dejepisná exkurzia – SMOPaJ Liptovský Mikuláš

Dňa 10. 11. 2017 sa žiaci 5. – 6. roč. zúčastnili dejepisnej exkurzie. V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku, si prezreli unikátne exponáty – kostru jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie Pokračuj v čítaní

OK v bedmintone

Dňa 7.11.2017 sa v ZŠ Rozhanovciach uskutočnilo OK v bedmintone starších žiakov a mladších žiakov. U starších žiakov sa jednalo o postupovú súťaž na KRAJ, u mladších žiakov o nepostupovú súťaž(išlo o to, aby si zahrali i zasúťažili mladší žiaci). Pokračuj v čítaní