Archív aktivít z: Oznamy

OZNAM

Milí rodičia! 

Sme tu pre Vás a Vaše ratolesti. Radi by sme Vám pomohli vzhľadom na vzniknutú situáciu s výučbou, s vypracovaním zadaných úloh pre žiakov a pod.

Pokojne kontaktujte kedykoľvek šk. špec. pedagóga p. Raábovú na tel. č. 0915 414 717, mail : specialnypedagogcana@gmail.com,

Tešíme sa na spoluprácu ! Držme si palce a spolu to zvládneme.

Školské špeciálne pedagogičky

OZNAM

Vážení rodičia, 

na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že vzhľadom na ďalšie prerušenie vyučovania od 30.3.2020do odvolania pokračuje Pokračuj v čítaní

KORONA – IZOLÁCIA

„ Všetci na jednom javisku sme a čokoľvek sa deje, všetkých sa to dotýka.“  ( Ján Ámos Komenský)

Milí rodičia, život dieťaťa, jeho výchova a vzdelávanie je ovplyvnené všetkým, čo ho obklopuje. Dieťa sa musí naučiť žiť v harmónií so svetom aj so samým sebou.    Pokračuj v čítaní

Karanténne opatrenia, psychologické opatrenia

Mimoriadne vládne opatrenia zasiahli všetky domácnosti na Slovensku. Obmedzenie pohybu, práca z domu či zatvorenie škôl sú pre mnohých skúškou odolnosti psychiky aj medziľudských vzťahov. Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom odkladu pôvodného termínu zápisu detí do 1. ročníka

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že vzhľadom na vzniknutú situáciu a prijaté opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy odkladá. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZŠ Čaňa

Vyučovanie dištančnou formou

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že v čase od 16.3. do 27.3.2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou (diaľkovou) formou prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk. Znamená to, Pokračuj v čítaní

ANJ – krížovky, kvízy

Žiaci, pripravil som si pre vás krížovky, kvízy.

Kvíz o Veľkej noci – How much do you knou about EASTER? sem klikni

pre siedmy ročník: pripravil som si pre vás krížovku zo slovnej zásoby z 13. lekcie. Každý si ju skúsi a do pošty(komentáru) mi napíše, že kto koľko percent dosiahol. Pred vyplnením krížovky si poriadne zopakujte slovnú zásobu, lebo budete mať len 7 minút! Odkaz nájdete TU

pre ôsmy ročník: pripravil som si pre vás krížovky zo slovnej zásoby z 1. – 4. lekcie. Každý si ich skúsi a do pošty(komentáru) mi napíše, že kto koľko percent dosiahol. Pred vyplnením krížovky si poriadne zopakujte slovnú zásobu, lebo budete mať len 8 – 13 minút!

uč. Falis

Odkazy na vzdelávacie portály

Portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu „Viki“ v rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách: sem klikni

Učenie s ALFBOOKom – všetci žiaci a rodičia získavajú prístup zadarmo ku všetkým interaktívnym úlohám a testom: sem klikni(zadajte kód: ucimesadoma)

Multimediálna učebnica fyziky: sem klikni

Slepá mapa Slovenska(Kde je mesto?): sem klikni

Ďalšie online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu: sem klikni

OZNAM – chrípkové prázdniny, usmernenie MŠVVaŠ – aktualizácia

Vážení rodičia,

Vedenie ZŠ v Čani v súvislosti s vysokou chorobnosťou žiakov školy a po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlasuje chrípkové prázdniny v piatok dňa 13.3.2020.

Následne od pondelka je vyučovanie prerušené na základe usmernenia MŠVVaŠ na obdobie od 16. 3. do 27. 3.2020 /vrátane/. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

OZNAM – LVK

Mení sa čas návratu žiakov z lyžiarskeho a snoubordingového výcviku a to v piatok 13.3.2020 v čase okolo 11:30 – 12:00 hod

Vedenie ZŠ v Čani