Archív aktivít z: Oznamy

OZNAM – samostesty

Vážení rodičia,

na základe informácií z Okresného úradu Košice, odboru školstva, ktorý je poverený distribúciou antigénových samostestov na školy vo svojej pôsobnosti, Vám oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov školami presúva na neskorší, zatiaľ bližšie neurčený.
Z toho dôvodu sa presúva aj termín prevzatia samotestov zákonnými zástupcami na našej škole /pôvodne určený od 2.9.2021/. O novom termíne Vás budeme informovať.

Riaditeľstvo ZŠ
 

OZNAM

Príloha č.1: sem klikni

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa pre školský rok 2021/2022

  • Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejnený na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
  • Vstup cudzím osobám do budovy školy je možný len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Žiaka prvého ročníka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
  • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.

 2.9.2021 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Pokračuj v čítaní

Samotesty

Vážení rodičia,

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov MŠVVaŠ SR odporúča žiakom testovanie na Covid-19  domácimi antigénovými samotestami.

Zisťovanie záujmu sa bude realizovať za každého žiaka zvlášť na https://moja.skolanawebe.sk/skola/cana cez rodičovské konto alebo nahlásením cez http://www.bezkriedy.sk  triednej učiteľke, prípadne telefonicky, SMS správou triednej učiteľke najneskôr do 26.8.2021 do 8:00 hod. Prihlásenie po tomto termíne nebude akceptované. Pokračuj v čítaní

Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2021/2022.

Letné prázdniny : 1. júl 2021 – 31. august 2021. Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 bude vo štvrtok  2. septembra 2021 o 8:30 hod.

Letná škola sa bude konať v termíne od 9. do 13. augusta 2021.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

Organizácia posledných troch dní v šk. roku 2020/2021

28.6. 2021– odovzdávanie učebníc – za stratené a poškodené knihy treba zaplatiť finančnú náhradu podľa cenníka učebníc /sumu sa dozviete od triednych učiteľov/

29.6.2021 – preberanie učebníc pre nasledujúci školský rok Pokračuj v čítaní

Oznam o organizácii vyučovania od 22.6.2021 do 25.6.2021

Z dôvodu vysokých teplôt bude skrátená 5. a 6. vyučovacia hodina: 4. vyučovacia hodina končí 11.30 hod, 5. vyučovacia hodina: 11.40 – 12.10 hod. 6. vyučovacia hodina: 12.15 – 12.45 hod.

Riaditeľstvo ZŠ

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 sa ruší testovanie deviatakov v školskom roku 2020/2021.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Riaditeľstvo ZŠ

Letná škola

Vážení rodičia, naša škola ZŠ, Pionierska 33, Čaňa sa rozhodla sprístupniť školu Vašim deťom aj v lete – organizovaním Letnej školy 2021.

Organizovať ju plánujeme v termíne : 9.8.- 13.8.2021 v týchto skupinách:

1.skupina: žiaci 0.– 3.ročníka

2.skupina: žiaci 4. – 5. ročníka

3.skupina: žiaci 6.– 9.ročníka Pokračuj v čítaní

Obrázok

Talentové skúšky ZUŠ

OZNAM

Vážení rodičia, od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Pri prvom nástupe (pondelok 3.5.2021) a vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8).

Príloha č.8: sem klikni