Archív aktivít z: Oznamy

Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 26.10.2020

Celý text v pdf súbore aj s rozvrhom hodín nájdete: TU alebo si ho môžete nižšie prečítať.

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami: Pokračuj v čítaní

Dodatok č.1 k informáciám o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 11.10.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

a Opatrenia ÚVZ z 11.10.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

 Dodatok č.1 Pokračuj v čítaní

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 1.10.2020

12.10.2020 Dodatok č.1 k informáciám  o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu: sem klikni

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR – zverejnené 30.9.2020 na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/

a Opatrenia ÚVZ z 29.9.2020 – zverejnené na: https://www.uvzsr.sk/

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní

Výsledky volieb členov Rady školy

Zoznam zvolených členov Rady školy:

Ing. Petrušová Iveta – zvolený za pedagogických zamestnancov
Mgr. Vasková Viera – zvolený za pedagogických zamestnancov
Dorová Viera – zvolený za nepedagogických zamestnancov
Ivanová Lenka – zvolený za rodičov žiakov Pokračuj v čítaní

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 21.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/ 16.9.2020)

a Opatrenia ÚVZ z 14.9.2020 (zverejnené na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní

OZNAM – rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.9.2020 o 16.00 hod. v triedach ZŠ Čaňa.

Vaša účasť je potrebná z dôvodu voľby členov Rady školy (postup volieb v prílohe).

S pozdravom, riaditeľka školy Mgr. Zuzana Bruncová

Príloha: sem klikni

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021): sem klikni

dodatok č.1 – pdf súbor: sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom preplatkov

Oznam o spôsobe zúčtovania uhradených príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD) a Centra voľného času (CVČ) Pokračuj v čítaní

Pokyny k organizácii vyučovania od 22.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni

Pokyny k organizácii vyučovania od 15.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni