Archív aktivít z: Oznamy

Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2021/2022.

Letné prázdniny : 1. júl 2021 – 31. august 2021. Slávnostné otvorenie šk. roku 2021/2022 bude vo štvrtok  2. septembra 2021 o 8:30 hod.

Letná škola sa bude konať v termíne od 9. do 13. augusta 2021.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

Organizácia posledných troch dní v šk. roku 2020/2021

28.6. 2021– odovzdávanie učebníc – za stratené a poškodené knihy treba zaplatiť finančnú náhradu podľa cenníka učebníc /sumu sa dozviete od triednych učiteľov/

29.6.2021 – preberanie učebníc pre nasledujúci školský rok

Obedy (pondelok a utorok) – na obedy odchádzajú žiaci postupne podľa ročníkov s triednymi učiteľmi podľa tohto rozpisu:

 • 0. a 1. ročník – o 11.30
 • 2. ročník – o 11.45
 • 3. ročník – o 12.00
 • 4. ročník – o 12.15
 • 5. a 6. ročník – o 12.30
 • 7. , 8. a 9. roč. – o 12.45

30.6.2021 (streda)

Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021 – uskutoční sa v kmeňových triedach. Príchod žiakov je o 8.00 hod., o 8.30 hod. bude príhovor riaditeľky školy a zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2020/2021 prostredníctvom školského rozhlasu a následné odovzdávanie odmien v triedach. Plánované ukončenie – 9.30 hod..

Školská jedáleň a ŠKD v stredu nebudú v prevádzke.

Riaditeľstvo ZŠ

Oznam o organizácii vyučovania od 22.6.2021 do 25.6.2021

Z dôvodu vysokých teplôt bude skrátená 5. a 6. vyučovacia hodina: 4. vyučovacia hodina končí 11.30 hod, 5. vyučovacia hodina: 11.40 – 12.10 hod. 6. vyučovacia hodina: 12.15 – 12.45 hod.

Riaditeľstvo ZŠ

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 sa ruší testovanie deviatakov v školskom roku 2020/2021.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Riaditeľstvo ZŠ

Letná škola

Vážení rodičia, naša škola ZŠ, Pionierska 33, Čaňa sa rozhodla sprístupniť školu Vašim deťom aj v lete – organizovaním Letnej školy 2021.

Organizovať ju plánujeme v termíne : 9.8.- 13.8.2021 v týchto skupinách:

1.skupina: žiaci 0.– 3.ročníka

2.skupina: žiaci 4. – 5. ročníka

3.skupina: žiaci 6.– 9.ročníka Pokračuj v čítaní

Obrázok

Talentové skúšky ZUŠ

OZNAM

Vážení rodičia, od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Pri prvom nástupe (pondelok 3.5.2021) a vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8).

Príloha č.8: sem klikni

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 26.04. – 30.04.2021

Prezenčné vyučovanie  – pre žiakov 5. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu hodín – príloha

Podmienky nástupu žiakov –

Pokračuj v čítaní

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 19.04. – 23.04.2021 – aktualizované

Dištančné vyučovanie – pre žiakov 5. – 7. ročníka pokračuje online (pôvodný rozvrh hodín), ale so zmenou času (začiatok hodín, tak ako v škole).

 1. vyučovacia hodina od 7.55 hod.
 2. vyučovacia hodina od 8.50 hod.
 3. vyučovacia hodina od 9.50 hod.
 4. vyučovacia hodina od 10.45 hod.
 5. vyučovacia hodina od 11.40 hod.

Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom obnovenia školského vyučovania v 8. a v 9. ročníku ZŠ

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

Vám oznamujeme, že od 19.4.2021 bude obnovené školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku základnej školy. O podmienkach a ďalších podrobnostiach obnovenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať. Pokračuj v čítaní