Archív aktivít z: Oznamy

Obrázok

Termín zálohy za lyžiarsky a snoubordingový výcvik

OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 20. decembra 2019 (piatok).

V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať po vianočných prázdninách – v stredu 8.januára 2020

OZNAM

V zmysle § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa zvoleného zástupcu rodičov Pokračuj v čítaní

Doplňujúce voľby

Dňa 14.11.2019 (štvrtok) od 16,00 hod. sa budú konať doplňujúce voľby jedného člena za rodičov do rady školy. Hlasovací lístok rodičia dostanú od asistentiek pri vstupe do budovy školy. Každý rodič zakrúžkuje číslo pri mene jedného kandidáta a hlasovací lístok vhodí do hlasovacej urny, ktorá bude umiestnená na vrátnici. Výsledky doplňujúcich volieb budú oznámené na druhý deň na webovej stránke školy.

Zoznam kandidátov: sem klikni

OZNAM

Dňa 14.11.2019 (štvrtok) o 16,00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie. Účasť nutná. Súčasťou budú doplňujúce voľby člena Rady školy (RŠ) za rodičov. Voľby sa uskutočnia v zmysle vyhlášky 291/2004 Z.z. Pokračuj v čítaní

Testovanie 5-2019

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2019) z matematiky a slovenského jazyka. Viac o testovaní sa dozviete TU . 

p. zást. Rumanová

OZNAM – Halloween party

Dňa 25.10.2019 sa v školskej jedálni uskutoční pre žiakov 1. – 4. ročníka našej školy Halloween party od 14:30 do 16:00 hod.. Účasť je povinná v maskách.

Riaditeľstvo ZŠ

OZNAM ohľadom LVK

Milí  rodičia !

V školskom roku 2019/2020 opäť organizujeme lyžiarky a snoubordingový výcvik. Predpokladaný termín výcviku  je od 24.02.-28.02.2020   a    09.03.- 13.03.2020. Pokračuj v čítaní