Archív aktivít z: Oznamy

OZNAM

Vážení rodičia, z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie bude pre žiakov 1. aj 2. stupňa naďalej pokračovať dištančné vzdelávanie v režime, ako doteraz.

O obnovení prezenčného vyučovania Vás budeme včas informovať.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

(DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE)

Psychologická podpora pre rodičov a žiakov pri zvládaní núdzového stavu, pomoc v sociálno-výchovných oblastiach, pomoc pri zvládaní dištančného vzdelávania detí.

Konzultačné hodiny počas dištančného vzdelávania – školský psychológ:  v čase od 8:00 do 13:30 Pokračuj v čítaní

Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 11.1.2021

Rozvrh hodín:

1. stupeň: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

2. stupeň: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 5.1.2021 bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami: Pokračuj v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 11. januára 2021 žiaci 1. stupňa základných škôl prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Pokyny k dištančnému vzdelávaniu a rozvrh online hodín budú zverejnené najneskôr v piatok 8.1.2021 na portáli www.bezkriedy.sk a na webovej stránke školy www.zscana.sk .

Žiaci 2.stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní tak, ako doteraz.

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Všetko dobré v novom roku Vám prajú vedenie a zamestnanci školy.

Dotazníkový prieskum pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka

Vážení rodičia žiakov 5. až 9. ročníka,

v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania v Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa v piatom až deviatom ročníku od 11.1.2021, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu, ktorý nájdete na https://forms.gle/XKTsF2thwdVQnqa69. Dodržte, prosím, termín do 21.12.2020.

Zároveň pripomíname vianočné prázdniny s trvaním od 21.12.2020 do 8.1.2021. O podrobnostiach obnovenia vyučovania v pondelok – 11.1.2021 Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, ako aj na školskej webovej stránke www.zscana.sk

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny: od 21.12.2020(pondelok) do 8.1.2021(piatok).  O podrobnostiach obnovenia vyučovania v pondelok – 11.1.2021 Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, ako aj na školskej webovej stránke www.zscana.sk

S Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želáme Vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli i vašu rodinu nielen počas týchto sviatkov.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roku, pevné zdravie, mnoho pracovných aj osobných úspechov Vám praje 

kolektív ZŠ Čaňa

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

….potešme na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov, ktorí nečakajú od nikoho darček.
Postačí, ak nám doručíte na doplnenie do darčeka niečo:
teplé – káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj… Pokračuj v čítaní

Dodatok k pokynom k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2. stupňa

Od 3.11.2020 vyučujeme na 2. stupni podľa nového rozvrhu. 

  1. hodina: 9.00-9.30
  2. hodina: 9.40-10.10
  3. hodina: 10.20-10.50
  4. hodina: 11.00-11.30
  5. hodina: 11.40-12.10

Rozvrh hodín: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

Vysvetlivky k rozvrhu: Pokračuj v čítaní

POKYNY pre žiakov 1. stupňa od 3.11.2020

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/aktualneopatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ 1.11.2020)
riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva:

Informácie o organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu pre 1. stupeň v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“ Pokračuj v čítaní

Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 26.10.2020

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami: Pokračuj v čítaní