Archív aktivít z: 2019-2020

Školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 27.11. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov piateho ročníka17 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka. Účastníci riešili nielen teoretické ale aj Pokračuj v čítaní

Súťaž o najkrajší adventný veniec

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.

Nastalo nám krásne adventné obdobie. Obdobie prípravy na Vianoce. Čas zamyslieť sa nad sebou a zmeniť sa vo svojom správaní. Byť lepším, láskavejším, ohľaduplnejším. Mať menej slov a viac skutkov, tých dobrých. Pokračuj v čítaní

Divadelné predstavenie Kráska a netvor

Dňa 9. 12. 2019 sa žiaci 5. ročníka zúčatnili divadelného predstavenia vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach. Herecký súbor Spišského divadla pod režisérskou taktovkou Petra Pokračuj v čítaní

Gabriela Futová v školskej knižnici

Dňa 29. 11. 2019 sme privítali v priestoroch školskej knižnice vzácnu návštevu. Bola ňou najúspešnejšia autorka detských kníh, spisovateľka Gabriela Futová. Všetci sme sa na ňu veľmi tešili  a na besedu dôkladne pripravili. Pokračuj v čítaní

Obrázok

Termín zálohy za lyžiarsky a snoubordingový výcvik

Zber papiera – vyhodnotenie

V dňoch 18.9.2019 – 24.10.2019 sa uskutočnil na našej škole zber papiera. Do zberu sa zapojilo 35 žiakov17 tried. Nazbierali spolu 3532,2 kg. Najviac nazbierali títo žiaci: Pokračuj v čítaní

OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 20. decembra 2019 (piatok).

V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať po vianočných prázdninách – v stredu 8.januára 2020

Správna voľba povolania

Dňa 26. novembra sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili vzdelávacej prezentácie stredných škôl „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, organizovanú Košickým samosprávnym krajom Pokračuj v čítaní

Návšteva firmy SWEP Slovakia s.r.o.

Dňa 25. novembra vybraní chlapci z deviateho ročníka navštívili firmu SWEP Slovakia s.r.o. v Kechneci. Spoločnosť SWEP (Swedish product) je popredným svetovým dodávateľom spájkovaných Pokračuj v čítaní

“30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“

Dňa 19. 11. 2019 si 18 žiakov 8. a 9. ročníka overilo svoje poznatky vo vedomostnej súťaži “30 rokov slobody a demokracie na Slovensku“. Na základe dobových dokumentov a dokumentárneho filmu porovnali spôsob života v socializme a  Pokračuj v čítaní