Archív aktivít z: 2018-2019

Čo ako darček pre učiteľov?

Aby si žiaci vyskúšali ich prácu…

Prečo by učiteľ zakaždým mal mať na všetko vopred pripravenú odpoveď? Aké by to bolo, ak by raz začal žiak s odpoveďou a nie s otázkou? Nie iba v kreatívnych odboroch, ale i v matematike, jazyku alebo etickej výchove?  Pokračuj v čítaní

VÝBEROVÉ KONANIE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Jarmočná 96, Ždaňa s predpokladaným nástupom od  23. apríla 2019. Viac info: vyhlásenie , žiadosť.

OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 29. marca 2019 (piatok). Pokračuj v čítaní

OK vo volejbale žiačok

Dňa 18.3.2019 sa v ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou za účasti 6 škôl uskutočnilo OK vo volejbale žiačok . Hralo sa v dvoch skupinách, prvé dve školy zo skupín postúpili do semifinále.  Pokračuj v čítaní

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 13.marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Základnej škole Budimír. Súťaže sa zúčastnil jeden žiak ôsmeho ročníka Oliver Rohun z 8.A a  traja žiaci deviateho ročníka: Pokračuj v čítaní

Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň ZŠ

Dňa 13.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo 65. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Výsledky: Pokračuj v čítaní

Výlet do Bardejova

Žiaci z turistických záujmových útvarov sa v sobotu 9.3.2019 spolu so svojimi učiteľkami vybrali do Bardejovských Kúpeľov. Navštívili sme múzeum ľudovej architektúry, poprechádzali sme sa po kúpeľoch a nakoniec aj Pokračuj v čítaní

Ako to u nás vyzerá s odpadmi na škole?

Úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti a mládež nielen po odbornej stránke, ale aj pre každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj kritické myslenie a uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie čo sa týka odpadu. Pokračuj v čítaní

Divadelné predstavenie Zlaté kura

Dňa 7.3.20219 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Zlaté kura. Videli príbeh, v ktorom  im herci(Divadlo Scéna)  vtipnou a zábavnou formou predviedli, že nielen zákazy a príkazy formujú ľudí. Pokračuj v čítaní

PANCAKE DAY –PALACINKOVÝ DEŇ

V rámci multikultúrnej výchovy sa žiaci na hodinách anglického jazyka oboznamujú aj s tradíciami sviatkov v anglicky hovoriacich krajinách. V utorok 5.marca 2019 žiaci štvrtých ročníkov zažili netradičnú hodinu anglického jazyka. Pokračuj v čítaní